Verkeersregelinstallatie (VRI)

Verkeersregelinstallatie (VRI)

Verkeersregelinstallatie (VRI)
Plaatsen van nieuwe verkeersregelinstallatie (VRI), of vervangen van bestaande. DSO Infra kan dit voor u realiseren, of het nu gaat om:

Realisatie en/of installatie
Wij hebben de juiste kennis hiervoor. Daardoor zijn wij dan ook in staat om elk idee of tekening om te vormen, deze kunnen wij bouwen en opleveren volgens de juiste en geldende procedures.

Installatie detectielussen, verkeerslichten en regelkast
We leggen alle communicatie- en voedingskabels, brengen detectielussen aan in het asfalt, plaatsen het mastmateriaal, armaturen en bekabeling, en sluiten verkeerslichten en de regelkast aan. We zorgen dat deze regelkast wordt aangesloten op een ADSL (of ander) netwerk en via het standaard protocol kan communiceren met een verkeerscentrale en eventueel met dynamische routeinformatiepanelen. We stellen het geheel in bedrijf volgens in huis ontwikkelde overname protocollen. Tot slot verwerken we de ligging van kabels en objecten in een beheersysteem.

Minimale verkeershinder bij werkzaamheden
We kunnen buiten de spitsuren werken, of zelfs in de avonduren. Of we bereiden onderdelen voor, zoals het vooraf monteren van verkeerslichten op een portaal. Dat beperkt de werkzaamheden op locatie. De verkeershinder die ons werk dan nog oplevert, kunnen we tot een minimum beperken door de inzet van borden en verkeersregelaars.

Wij zijn altijd op zoek naar specialisten