Projectondersteuning VRI

Projectondersteuning VRI

Projectondersteuning VRI en OV

Wilt u een omvangrijk project laten uitvoeren, bijvoorbeeld de aanleg van meerdere VRI’s in combinatie met openbare verlichting op een verbindingsweg? Dan kunt u wel wat ondersteuning gebruiken. DSO infra weet wat er komt kijken bij het realiseren van dergelijke projecten. Onze uitgebreide ervaring kunt u inzetten door ons te laten optreden als directievoerder, of we helpen u bij het opstellen van de begroting.

Directievoering

Heeft u niet de mankracht of expertise om een groot project aan te sturen? In uw naam kunnen wij optreden als directievoerder. Daarvoor maken we eerst heldere afspraken over wat het door u gewenste resultaat is, en hoe u op de hoogte wilt blijven. Daarna verzorgen wij projectmanagement, bewaken de tijdsplanning, de kwaliteit van het werk, en het budget. En eventueel sturen we onderaannemers aan en beoordelen hun werk.

Begroting opstellen

Hoeveel budget moet u reserveren? Waarop kunt u besparen? Als ervaren en onafhankelijke partij kunnen wij een objectieve meerjarenbegroting voor u opstellen. Hieruit blijkt helder hoeveel budget u jaarlijks nodig heeft, uitgesplitst naar onderhoud, energieverbruik en vervanging. Desgewenst rekenen we diverse scenario’s door.

Wij zijn altijd op zoek naar specialisten